Vyhlásenie výzvy Slovensko - Bielorusko RD 2019

14.01.2019 12:51

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  8. 1. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  8. 3. 2019.

Všetky potrebné informácie na stránke:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-bielorusko-rd-2019.html


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica