Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

08.07.2019 11:13

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každej žiadosti. Ak je pri projekte uvedený stav „v štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie externým posudzovateľom. Projekt, ktorý má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budú podávatelia projektov informovaní koncom roka 2019.

V prílohe sú všetky podané projekty TnUAD s výsledkom v štádiu hodnotiaceho procesu, čo znamená, že všetky postúpili do druhého kola hodnotenia.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica