APVV- vyhlásená výzva Slovensko-Srbsko 2021

05.05.2021 12:06

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2021.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica