Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

27.09.2022 11:17

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy je 26. 9. 2022, dátum ukončenia výzvy je 28. 11. 2022.

Podrobnejšie informácie na stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2022.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica