VEGA_Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2023, finančných správ za rok 2022 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

03.10.2022 10:46

MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA do stanovených termínov. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel VEGA a pokynov na vypĺňanie príslušných formulárov.

Termíny podávania a podrobné informácie nájdete na stránke:

https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2023-financnych-sprav-za-rok-2022-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica