APVV SK- FR 2022 - Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov

11.10.2022 11:21

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

 

Dátum vyhlásenia výzvy je 03. 10. 2022, dátum ukončenia výzvy je 05. 12. 2022.

Francúzske znenie výzvy si môžete pozrieť tu.

Bližšie informácie tu: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2022.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica