APVV DS-FR 2022

23.11.2022 11:34

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 medzi Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a financií Rakúskej republiky, Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky, Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.


Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 11. 2022, dátum ukončenia výzvy je 16. 01. 2023.

Podrobnosti k výzve na stránke:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/ds-fr-2022.html

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica