Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

04.04.2023 10:48

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 28. 4. 2023 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2024/

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica