APVV výzva Slovensko - Rakúsko 2020

05.10.2020 14:06

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. februára 2004 vo Viedni vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 10. 2020, dátum ukončenia výzvy je 01. 12. 2020.

Podrobnosti na:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2020.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica