Podávanie finančných a záverečných správ projektov VEGA

13.10.2020 09:53

Vedúci všetkých financovaných projektov VEGA sú povinní najneskôr do 31. 3. 2021 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2020 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa malo pôvodne skončiť do konca roka 2020, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 31. 3. 2021 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Posun termínu predkladania záverečnej správy nebude prekážkou pre vedúceho končiaceho projektu podať si žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022, to znamená, že to nebude mať vplyv ani na uvádzanie riešiteľských kapacít, resp. účasti členov riešiteľského kolektívu v návrhu nového projektu. 

Z dôvodu obmedzení počas mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 aj dočerpanie dotácie poskytnutej vysokým školám na riešenie týchto končiacich projektov je možné až do podania záverečnej správy.

Podrobnejsie informácie na stránke:

https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2021-financnych-sprav-za-rok-2020-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2020/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica