Posunutie termínov: Financovanie projektov VEGA, KEGA, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA

07.04.2021 08:45

VEGA

Z dôvodu viacerých okolností zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty, ako aj tohtoročnej výzvy VEGA je možné očakávať v posunutých termínoch. Aktuálne informácie budú obvyklým spôsobom zverejňované na stránkach webového sídla MŠVVaŠ SR. Noví členovia komisií VEGA boli vymenovaní do svojej funkcie od 1. apríla 2021, čím sa ukončilo pôsobenie všetkých orgánov VEGA v 7. funkčnom období (vymenovacie a odvolacie dekréty budú doručované postupne).

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-vyzva-v-roku-2021-a-nove-komisie-vega/

KEGA

Z dôvodu viacerých okolností zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty, ako aj tohtoročnej výzvy KEGA je možné očakávať v posunutých termínoch. Aktuálne informácie budú obvyklým spôsobom zverejňované na stránkach webového sídla MŠVVaŠ SR.

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-a-vyzva-kega-v-roku-2021/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica