7.-13.11.2016 Týždeň vedy a techniky na TnUAD v Trenčíne

03.11.2016 09:29

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na zaujímavé prednášky, workshopy, dni otvorených dverí a iné aktivity v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku:

 

 

 

8.11.2016          Neznámy svet keramiky (VILA)

8.11.2016          Deň otvorených dverí pracoviska VILA

8.11.2016          Význam štrukturálnych fondov pri riešení regionálnych disparít (FSEV)

8.11.2016          Sociológia každodennosti - rovnosť príležitostí a antidiskriminácia (FSEV)

8.11.2016          Use of EU Structural Funds within Creative Industries in the Czech Republic (FSEV)

9.11.2016          Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka (FZ)

9.11.2016          Obchodná politika EÚ (Katedra Politológie)

10.11.2016        Píšeme Brexit s veľkým začiatočným písmenom? (FSEV)

10.11.2016        Význam klastrov pre rozvoj malých a stredných podnikov na Slovensku (FSEV)

10.11.2016        Večer výskumníka, FPT v Púchove

10.11.2016        Americké prezidentské voľby (Katedra Politológie)

14.-16.11.2016   Dni vedy a techniky na FPT v Púchove

14.-16.11.2016   Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

22.11.2016         Prečo potrebujeme EÚ? (FSEV)

30.11.2016 10.   Trenčiansky ošetrovateľský deň (FZ)

30.11.2016          Recruitment na slovíčko (FSEV)

 

Viac informácií nájdete:

Týždeň vedy a techniky na TnUAD v Trenčíne

Týždeň vedy a techniky na Slovensku


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica