KEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2024

Výzva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosti sa podávajú...

VEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosť musí byť podaná v súlade...

APVV- verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a...

Early stage granty

AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV. Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej unive...

KEGA: podávanie ročných správ za rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2023. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

VEGA: podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2024, finančných správ za rok 2023 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR upozorňuje na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom online systému e-VEGA v stanovených t...

Správy od 1 do 7 z 80
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica