Výzvy HORIZONT 2020

Zoznam aktuálnych výziev programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií -   Horizont 2020 nájdete 1. na portáli Centra vedecko-technických informácií SR  http://h2020...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatú...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich proj...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizá...

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom rieš...

HORIZONT 2020 - Aktuálne výzvy na roky 2014 a 2015

Dňa 11. decembra 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené výzvy na predkladanie návrhov projektov Horizont 2020 pre obdobie rokov 2014 a 2015.

Výzva rámcového programu Horizont 2020 na podporu pokročilých excelentných výskumníkov

ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This ac...

Správy od 15 do 21 z 22
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: