Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line ...

APVV vyhlásená výzva Slovensko - Čína 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujú...

APVV vyhlásená výzva Slovensko - Poľsko 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spolo...

APVV- vyhlásená výzva Slovensko-Srbsko 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných...

APVV- vyhlásená výzva Slovensko-Ukrajina 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spolo...

APVV - vyhlásenie výzvy Slovensko- Taiwan 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organ...

Posunutie termínov: Financovanie projektov VEGA, KEGA, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA

VEGA Z dôvodu viacerých okolností zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty, ako aj tohtoročnej výzvy VEGA je možné očakávať v posunutých termínoch. Aktuálne informácie budú obvyklým...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica