Webinar: The Funding & tenders Portal for beginners

The Funding & tenders Portal for beginners organizuje 27. mája 2021 webinár pre začiatočníkov na tému: Ako sa orientovať na Portáli pre európske projekty, ako vyhľadať výzvy, podať projektový návr...

Horizont Európa_pozvánka na webinár ku klastru Zdravie_29.4.2021

Národná kancelária Horizontu Vás v rámci informačných podujatí, ktoré organizuje pri príležitosti spustenia nových výziev, pozýva na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných...

Týždeň vedy a techniky 2020

Od pondelka 9. novembra sa začína 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične pripr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 26. augusta 2020 o 14.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Nibu Puthenpurayil Govindana. Téma doktorandskej dizertačnej práce: Transparent polycrystalline ceramic mater...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 7. júla 2020 o 10:00 hodine sa koná obhajoba dizertačnej práce Ing. Aleksandry Ewy Nowickej s názvom: Corrosion of zirconia- based dental ceramics Bližšie informácie o mieste konania a ďalšie...

súťaž L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

1. januára 2020  bolo otvorené prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede. Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 rokov ...

Obhajoba dizertačnej práce na pracovisku Funglass

Dňa 2.12.2019 o 14:00 hodine sa koná obhajoba dizertačnej práce Ing. Jaroslavy Michálkovej s názvom: Štruktúra a vlastnosti skiel so zložením blízkym sklovláknitej izolácii používanej v jad...

Správy od 1 do 7 z 94
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica