Zmena termínu podávania projektov VEGA, KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

08.04.2020 13:20

Oznam v súvislosti s pandémiou koronavírusu

VEGA:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku bude posunutý termín na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 o jeden mesiac. Hneď po schválení dodatku k vyhlásenej výzve spolu s rozpisom dotácií na riešenie projektov VEGA v roku 2020 budú oznámené konkrétne informácie. Zároveň budú zverejnené aj opatrenia na zabezpečenie činnosti VEGA v mimoriadnom režime. MŠVVaŠ SR je pri riešení danej situácie v úzkej komunikácii aj so správcami agendy VEGA za SAV.

KEGA:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku bude posunutý termín na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 o jeden mesiac. Hneď po schválení dodatku k vyhlásenej výzve spolu s rozpisom dotácií na riešenie projektov KEGA v roku 2020 budú zverejnené konkrétne informácie.

Odkaz na stránky:

 

https://www.minedu.sk/23975-sk/oznam-v-suvislosti-s-pandemiou-koronavirusu/

 

https://www.minedu.sk/oznam-v-suvislosti-s-pandemiou-koronavirusu/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica