Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

05.06.2023 11:15

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Upozorňujeme na zmenu, kedy je žiadateľ povinný dodržať stanovený maximálny rozsah 10 strán v časti žiadosti F (vecný zámer).

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 5. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 7. 2023.

Podrobnosti na stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2023.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica