Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

19.06.2024 12:10

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024. Plánovaný začiatok riešenia podporených projektov sa v tomto prípade posúva z 1. 1. 2025 na 1. 2. 2025, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

Uvedená zmena vyplynula z Vyjadrenia Výskumnej agentúry k aktualizácii Indikatívneho plánu hodnotenia výziev POO, ktoré sa týka aj vyhodnotenia verejnej výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2“, kód výzvy 09I03-03-V04, vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a z ktorého vyplýva posun termínu zverejnenia výsledkov hodnotenia.

Bližšie informácie na stránke APVV:

https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zmena-vo-verejnej-vyzve-vv-mvp-2024.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica